Demarkacija i prevazilaženje granica sa/u Jugoistočnoj Evropi

Studijsko putovanje „Demarkacija i prevazilaženje granica sa/u Jugoistočnoj Evropi“ finansirano je od strane Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) i međunarodnog je karaktera, budući da okuplja učesnike iz više zemalja. Jedan od osnovnih ciljeva putovanja jeste da omogući istraživanje oslobođeno od postojećih društvenih paradigmi, poput hijerarhijskog odnosa između profesora i studenata, istraživača i njihovog predmeta istraživanja i konvencionalne metodologije, orijentisane isključivo na učionicu.

Tokom putovanja, učesnici će imati priliku da se bliže upoznaju sa turskom, albanskom i slovenskom muslimanskom zajednicom, kao i sa specifičnom dijalektikom kako ljudi vide sebe, a kako ih drugi percipiraju, kao i o pitanjima integracije i segregacije.

MESTA

[show-map id=’3′]

 

Mladi akademici će obavljati svoja istraživanja o islamu na Balkanu, a potom će i predstaviti svoje rezultate. U tom pogledu, ova internet stranica je namenjena grupisanju i sumiranju naših utisaka, iskustava i zaključaka sa terena.

 

Ovo DAAD putovanje je deo akademskog dijaloga između Nemačke i zemalja Jugoistočne Evrope. Time će Katedra za slavinistiku Humbolt Univerziteta u Berlinu proširiti svoje delovanje, zaokružiti dosadašnji uticaj i ostvariti treću misiju Univerziteta.

 


 

 

[catposts]

Finansirano pomoću DAAD-a